ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD003 สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง 4D3N (201019)
ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD003 สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง 4D3N (201019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THB15-FD-HK-9MAY-20OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)-ฮ่องกง
วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถเ์ซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
X อาหาร อาหาร
  Day2 จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เซินเจิ้น -หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง –วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถเ์ซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซินเจิ้น -หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง –วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD003 สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง 4D3N (201019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com