ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD001 มาเก๊า เหมา เหมา 3D2N (310819)
ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD001 มาเก๊า เหมา เหมา 3D2N (310819)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,777
รหัสทัวร์ THB15-FD-HK-18MAY-31AUG19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน
จูไห่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,777-11,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถเ์ซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น
X X อาหาร
  Day2 เซินเจิ้น -วัดกวนอู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -จูไห่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 จูไห่ -มาเก๊า-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถเ์ซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เซินเจิ้น -วัดกวนอู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -จูไห่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จูไห่ -มาเก๊า-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD001 มาเก๊า เหมา เหมา 3D2N (310819)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-FD001 มาเก๊า เหมา เหมา 3D2N (310819)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,777
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
ทัวร์ฮ่องกง : HKTG05 ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน (310819)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,900

เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com