ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเก๊า : MFM03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ 4D3N (030120)
ทัวร์มาเก๊า : MFM03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ 4D3N (030120)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ THG15-FD-HK-12OCT19-3JAN20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน
–  ตลาดใต้ดินกงเป่ย–เมืองฮ่องกง –วดัแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน 
–โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนน ซุปเปอร์สตาร์ 
- ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
 –วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน –ร้านยางพารา 
- หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China 
– หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม  โชว์ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
- จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ -วัดผู่โถว 
–วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์  ปอล – จตุรัสเซนาโด้ 
–ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
X X อาหาร
  Day2 จูไห่ –เมืองฮ่องกง –วดัแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน –โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนน ซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
อาหาร อาหาร X
  Day3 เซินเจิ้น –วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน –ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ -วัดผู่โถว –เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ ปอล – จตุรัสเซนาโด้ –ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : จูไห่ –เมืองฮ่องกง –วดัแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน –โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนน ซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เซินเจิ้น –วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน –ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ -วัดผู่โถว –เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ ปอล – จตุรัสเซนาโด้ –ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเก๊า : MFM03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ 4D3N (030120)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com