ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเก๊า : GQ1MFM-FD004 ชวนเที่ยว มาเก๊า กวางเจา ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (201019)
ทัวร์มาเก๊า : GQ1MFM-FD004 ชวนเที่ยว มาเก๊า กวางเจา ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (201019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า จูไห่

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 17,520
รหัสทัวร์ THB15-FD-HK-26JUL-20OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม 
– ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ 
– เวเนเชี่ยน –ชมน้ำพุเต้นระบำ Wynn Hotel
– จูไห่ – กวางโจว – หมู่บ้านโบราณหนานเฟง 
– สวนหลิงหนาน –อิสระช้อปปิ้งถนนซินเทียนตี้
– ร้านสมุนไพรจีน – ร้านหยก –ร้านเยื้อไผ่
–อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็น – กวางโจว ทาวเวอร์ 
– ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง– ฮ่องกง 
– ร้านจิวเวอร์รี่ –อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน –ชมน้ำพุเต้นระบำ Wynn Hotel
X X อาหาร
  Day2 มาเก๊า – จูไห่ – กวางโจว – หมู่บ้านโบราณหนานเฟง – สวนหลิงหนาน –อิสระช้อปปิ้งถนนซินเทียนตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 กวางโจว – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านหยก –ร้านเยื้อไผ่–อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็น – กวางโจว ทาวเวอร์ – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 กวางโจว – ฮ่องกง – ร้านจิวเวอร์รี่ –อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง (เช็คแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน –ชมน้ำพุเต้นระบำ Wynn Hotel
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มาเก๊า – จูไห่ – กวางโจว – หมู่บ้านโบราณหนานเฟง – สวนหลิงหนาน –อิสระช้อปปิ้งถนนซินเทียนตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กวางโจว – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านหยก –ร้านเยื้อไผ่–อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็น – กวางโจว ทาวเวอร์ – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กวางโจว – ฮ่องกง – ร้านจิวเวอร์รี่ –อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง (เช็คแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเก๊า : GQ1MFM-FD004 ชวนเที่ยว มาเก๊า กวางเจา ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (201019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com