ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มองโกเลีย : SH3UHET2 มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (13091
ทัวร์มองโกเลีย : SH3UHET2 มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (13091
เส้นทาง ทัวร์มองโกเลีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THS3-3U-MN-21JUN-13SEP19
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน 3U
เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยนิ (ไม่รวมค่า ขี่ม้า ขี่อูฐ)
-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)
-การแสดงรอบกองไฟ- ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)
-อิสระกับกิจกรรมทะเลทรายเมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน
-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ
-ถนนโบราณจินหลี่

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู
X X X
  Day2 เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยนิ (ไม่รวมค่า ขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทรายเมืองออร์ดอส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-เฉิงตู
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยนิ (ไม่รวมค่า ขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทรายเมืองออร์ดอส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มองโกเลีย : SH3UHET2 มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (13091
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์มองโกเลียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com