ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ภูฏาน : GQ3PBH-B3001 ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS (060520)
ทัวร์ภูฏาน : GQ3PBH-B3001 ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS (060520)
เส้นทาง ทัวร์ภูฏาน
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THG1-B3-BT-29DEC19-6MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน B3
พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู – ที่ทำการไปรษณีย์
สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง
โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง
พิชิตวัดทักซัง (วัดถ้ำเสือ)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์
X อาหาร อาหาร
  Day2 ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง – โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พิชิตวัดทักซัง (วัดถ้ำเสือ) – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง – โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พิชิตวัดทักซัง (วัดถ้ำเสือ) – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ภูฏาน : GQ3PBH-B3001 ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS (060520)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ภูฏานขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com