ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4D3N (เลสโก บุหลันดั้นเมฆ) (301219)
ทัวร์พม่า : ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4D3N (เลสโก บุหลันดั้นเมฆ) (301219)
เส้นทาง ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THZ1-PG-MM-26APR-30DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน PG
เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก
ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ
วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – เมืองมินกุน
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน
เจดีย์ชินพิวเม-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)
พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-18,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4D3N (เลสโก บุหลันดั้นเมฆ) (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com