ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : Yangon Holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (211219)
ทัวร์พม่า : Yangon Holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (211219)
เส้นทาง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 7,999
รหัสทัวร์ THW2-8M-MM-12JUN-21DEC19
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน 8M
ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วัด- ไหว้พระ 5 วัด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วัด
X อาหาร อาหาร
  Day2 ไหว้พระ 5 วัด-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วัด
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ไหว้พระ 5 วัด-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : Yangon Holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (211219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com