ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : RGN001 ย่างกุ้ง อิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (280919)
ทัวร์พม่า : RGN001 ย่างกุ้ง อิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (280919)
เส้นทาง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THS6-8M-MM-6JUL-28SEP19
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน 8M
ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี (พระนอนตาหวาน) 
– วัดงาทัตจี–  วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี– มหาวิชยเจดีย์
– พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ซูเล – เจดีย์กาบาเอ
– เจดีย์โบตาทาวน์– เทพทันใจ– เทพกระซิบ 
–ช้อปปิ้งสก๊อตมาเก็ต –  วัดพระหินอ่อน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี– วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี– มหาวิชยเจดีย์– พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  Day2 เจดีย์ซูเล – เจดีย์กาบาเอ– เจดีย์โบตาทาวน์– เทพทันใจ– เทพกระซิบ –ช้อปปิ้งสก๊อตมาเก็ต – วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี– วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี– มหาวิชยเจดีย์– พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เจดีย์ซูเล – เจดีย์กาบาเอ– เจดีย์โบตาทาวน์– เทพทันใจ– เทพกระซิบ –ช้อปปิ้งสก๊อตมาเก็ต – วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : RGN001 ย่างกุ้ง อิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (280919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com