ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : MDL-RM01-PG มัณฑะเลย์-พุกาม 3 วัน (301219)
ทัวร์พม่า : MDL-RM01-PG มัณฑะเลย์-พุกาม 3 วัน (301219)
เส้นทาง ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THP3-PG-MM-11OCT-30DEC19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม
เจดีย์ชเวสิกอง – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี
วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน
วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล
สะพานไม้อู่เป็ง - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
วัดกุโสดอว์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ -พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง
X X อาหาร
  Day2 พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
22 - 24 พ.ย. 62
13,999
15,899
13,999
13,999
13,499
29 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
13,999
15,899
13,999
13,999
13,499
06 - 08 ธ.ค. 62
13,999
15,899
13,999
13,999
13,499
07 - 09 ธ.ค. 62
13,999
15,899
13,999
13,999
13,499
13 - 15 ธ.ค. 62
13,999
15,899
13,999
13,999
13,499
20 - 22 ธ.ค. 62
13,999
15,899
13,999
13,999
13,499
27 - 29 ธ.ค. 62
16,999
19,899
16,999
16,999
16,499
28 - 30 ธ.ค. 62
16,999
19,899
16,999
16,999
16,499
30 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
16,999
19,899
16,999
16,999
16,499

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : MDL-RM01-PG มัณฑะเลย์-พุกาม 3 วัน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com