ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : MDL-MM01-PG มิงกะลาบา มัณฑะเลย์ 3 วัน สกายน์ อังวะ มิงกุน (301219)
ทัวร์พม่า : MDL-MM01-PG มิงกะลาบา มัณฑะเลย์ 3 วัน สกายน์ อังวะ มิงกุน (301219)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THP3-PG-MM-19JUL-30DEC19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
มัณฑะเลย์– เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน 
– ผ่านชมหอคอยอังวะ –  วัดบากะยา 
– สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ 
– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน 
–  เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน 
– มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์
-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
– พระราชวังมัณฑะเลย์ – เมืองสกาย์ 
– เจดีย์อูมินทงแส่ –  วัดซุนอูพอนยาชิน 
– เจดีย์กองมูดอว์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์– เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยอังวะ – วัดบากะยา – มัณฑะเลย์
X X อาหาร
  Day2 มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เมืองสกาย์ – เจดีย์อูมินทงแส่ – วัดซุนอูพอนยาชิน – เจดีย์กองมูดอว์– กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์– เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยอังวะ – วัดบากะยา – มัณฑะเลย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เมืองสกาย์ – เจดีย์อูมินทงแส่ – วัดซุนอูพอนยาชิน – เจดีย์กองมูดอว์– กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : MDL-MM01-PG มิงกะลาบา มัณฑะเลย์ 3 วัน สกายน์ อังวะ มิงกุน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com