ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2 วัน 1 คืน (291019)
ทัวร์พม่า : HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2 วัน 1 คืน (291019)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,999
รหัสทัวร์ THW5-FD-MM-14MAY-29OCT19
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน FD
พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา)
พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ตลาดสก๊อต 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  Day2 เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก๊อต
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก๊อต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2 วัน 1 คืน (291019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com