ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-PG001 พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน (280919)
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-PG001 พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน (280919)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้น 7,999
รหัสทัวร์ THB15-PG-MM-5JUL-28SEP19
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน PG
ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี
-มหาวิชยเจดีย์-มหาเจดีย์ชเวดากอง
-เจดีย์กาบาเอ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี
-มหาวิชยเจดีย์-มหาเจดีย์ชเวดากอง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)- เจดีย์กาบาเอ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-มหาวิชยเจดีย์-มหาเจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  Day2 แ-ย่างกุ้ง(สนามบิน มิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)- เจดีย์กาบาเอ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-มหาวิชยเจดีย์-มหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : แ-ย่างกุ้ง(สนามบิน มิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-PG001 พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน (280919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com