ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : GQ1MDL-PG001 พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (260919)
ทัวร์พม่า : GQ1MDL-PG001 พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (260919)
เส้นทาง ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THB15-PG-MM-4JUL-26SEP19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน PG
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ
-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์
-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม
-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดยองอู
-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง
-มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-พระราชวังมัณฑะเลย์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ มัณฑะเลย์) -พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
X X อาหาร
  Day2 มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ มัณฑะเลย์) -พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : GQ1MDL-PG001 พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (260919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com