ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : GQ1CNXMDL-PG001 เชียงใหม่บินตรง พม่า Mandalay-Bagan Chill Chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อ
ทัวร์พม่า : GQ1CNXMDL-PG001 เชียงใหม่บินตรง พม่า Mandalay-Bagan Chill Chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อ
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THB15-PG-MM-9AUG-29DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน PG
มัณฑะเลย์- อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง 
- ทะเลสาบคองตามัน - วัดมหากันดายงค์
- พุกาม - นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา 
- วัดติโลมินโล - จุดชมวิว- วัดสัพพัญญู
- วิหารมนูหะ - วัดกุบยางกี- เจดีย์ชเวสิกอง 
- วิหารธรรมยังยี- มัณฑะเลย์- วัดกุโสดอ 
- เขามัณฑะเลย์ฮิลล์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
- ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี- มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน 
- เจดีย์พญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์
- พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ มัณฑะเลย์)
X X อาหาร
  Day2 มัณฑะเลย์- อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดมหากันดายงค์- พุกาม - นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิว
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 พุกาม - วัดสัพพัญญู- วิหารมนูหะ - วัดกุบยางกี- เจดีย์ชเวสิกอง - วิหารธรรมยังยี- มัณฑะเลย์- วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี- ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี- มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์- พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์- (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ มัณฑะเลย์)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มัณฑะเลย์- อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดมหากันดายงค์- พุกาม - นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พุกาม - วัดสัพพัญญู- วิหารมนูหะ - วัดกุบยางกี- เจดีย์ชเวสิกอง - วิหารธรรมยังยี- มัณฑะเลย์- วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี- ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี- มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์- พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์- (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : GQ1CNXMDL-PG001 เชียงใหม่บินตรง พม่า Mandalay-Bagan Chill Chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อ
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com