ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : FT-MDL FD02V เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม โมนยะวา มหานครแห่งเจดีย์ 5 วัน 4 คืน (211119)
ทัวร์พม่า : FT-MDL FD02V เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม โมนยะวา มหานครแห่งเจดีย์ 5 วัน 4 คืน (211119)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ราคาเริ่มต้น 13,990
รหัสทัวร์ THF4-FD-MM-5SEP-21NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน FD
มัณฑะเลย์– มิงกุน – เจดีย์มิงกุน 
– ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว – สะพานไม้อูเบ็ง
 – วัดชเวนันดอร์– พุกาม –เจดีย์ชเวสิกอง 
– วัดอนันดา – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยังยี 
– วิหารธรรมยังยี– โมนยวา – พระพุทธรูปยืน 
เจดีย์สัมพุทเธเมืองสกายน์– เจดีย์กวงมูดอร์
– มัณฑะเลย์ฮิลล์- เจดีย์กุโสดอ
พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง) – มัณฑะเลย์– มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว – มัณฑะเลย์
X X อาหาร
  Day2 สะพานไม้อูเบ็ง – วัดชเวนันดอร์– พุกาม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยังยี – วิหารธรรมยังยี– โมนยวา – พระพุทธรูปยืน - เจดีย์สัมพุทเธ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองสกายน์– เจดีย์กวงมูดอร์- มัณฑะเลย์– มัณฑะเลย์ฮิลล์- เจดีย์กุโสดอ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง) – มัณฑะเลย์– มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว – มัณฑะเลย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สะพานไม้อูเบ็ง – วัดชเวนันดอร์– พุกาม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยังยี – วิหารธรรมยังยี– โมนยวา – พระพุทธรูปยืน - เจดีย์สัมพุทเธ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองสกายน์– เจดีย์กวงมูดอร์- มัณฑะเลย์– มัณฑะเลย์ฮิลล์- เจดีย์กุโสดอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : FT-MDL FD02V เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม โมนยะวา มหานครแห่งเจดีย์ 5 วัน 4 คืน (211119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com