ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : FT-MDL FD01V เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์แห่งพุกาม 4 วัน 3 คืน (250919)
ทัวร์พม่า : FT-MDL FD01V เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์แห่งพุกาม 4 วัน 3 คืน (250919)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า พุกาม
ราคาเริ่มต้น 12,990
รหัสทัวร์ THF4-FD-MM-16JUN-25SEP19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
มัณฑะเลย์– มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว – มัณฑะเลย์ – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมานุหะ – ทะเลเจดีย์ วัดกุบยางกี– เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยังยี – วัดชเวนันดอร์– สะพานไม้สัก อูเบ็ง - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี– พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนาจอง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง) – มัณฑะเลย์– มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว – มัณฑะเลย์
X X อาหาร
  Day2 มัณฑะเลย์ – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมานุหะ – ทะเลเจดีย์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วัดกุบยางกี– เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยังยี– มัณฑะเลย์– วัดชเวนันดอร์– สะพานไม้สัก อูเบ็ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี– พระราชวังมัณฑะเลย์– พระราชวังไม้สักชเวนาจอง – สนามบินมัณฑะเลย์– กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง) – มัณฑะเลย์– มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว – มัณฑะเลย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มัณฑะเลย์ – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมานุหะ – ทะเลเจดีย์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดกุบยางกี– เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยังยี– มัณฑะเลย์– วัดชเวนันดอร์– สะพานไม้สัก อูเบ็ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี– พระราชวังมัณฑะเลย์– พระราชวังไม้สักชเวนาจอง – สนามบินมัณฑะเลย์– กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : FT-MDL FD01V เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์แห่งพุกาม 4 วัน 3 คืน (250919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com