ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THS12-SL-ID-3OCT19-28MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
บาหลี – หาดจิมบารัน - วัดเบซากีย์
เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน
วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู
Garuda Wisnu
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน
X X อาหาร
  Day2 วัดเบซากีย์– เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเบซากีย์– เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์บาหลี : BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com