ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : GQ1DPS-TG003 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (301219)
ทัวร์บาหลี : GQ1DPS-TG003 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (301219)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 26,999
รหัสทัวร์ THB15-TG-ID-9AUG-30DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
บาหลี- วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance 
- หาดจิม บารัน-ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน 
- หมู่บ้านคินตามณี– ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ 
- วัดทานาห์ล็อต- ยอร์คจาร์กาต้า 
– มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท 
– วัดพราห์มนันต์-ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน 
- ช้อปปิ้งร้านกฤษณา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - บาหลี- วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance - หาดจิม บารัน
X X อาหาร
  Day2 ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี– ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 บาหลี- ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์- บาหลี(บินภายใน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - บาหลี- วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance - หาดจิม บารัน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี– ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บาหลี- ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์- บาหลี(บินภายใน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : GQ1DPS-TG003 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์บาหลี : BALI-PREMIUM 4 DAYS (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 26,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com