ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว
ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 47,999
รหัสทัวร์ THJ6-MH-NZ-17MAY-21SEP19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน MH
อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์
หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป
น้ำตกฮูก้า-ถ้าไวโตโม่-ถนนควีนสตรีทมอลล์
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 47,999-49,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 อ็อคแลนด์- เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์– หอคอยสกาย ทาวเวอร์(SKY TOWER)
X X อาหาร
  Day3 อ็อคแลนด์- หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี- ชมโชว์การ แสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โรโตรัว - อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - อ็อคแลนด์- ถนนควีนสตรีทมอลล์- สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อ็อคแลนด์- เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์– หอคอยสกาย ทาวเวอร์(SKY TOWER)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อ็อคแลนด์- หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี- ชมโชว์การ แสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรโตรัว - อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - อ็อคแลนด์- ถนนควีนสตรีทมอลล์- สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี
ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com