ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (011219)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (011219)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ช
ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว
ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 123,900
รหัสทัวร์ THB2-TG-NZ-5OCT-1DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) 
– ช็อปปิ้ง– หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว 
- อะโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
–ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ 
– อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น
-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ 
-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์
 - เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม 
– การกระโดดบันจี้ – เจ้ทโบ๊ท 
-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
– ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
X X X
  Day2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง
X อาหาร อาหาร
  Day3 อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ -โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – การกระโดดบันจี้ – เจ้ทโบ๊ท -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ -โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – การกระโดดบันจี้ – เจ้ทโบ๊ท -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (011219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี
ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com