ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (281219)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (281219)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ช
ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 122,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-NZ-16NOV-28DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - อะโกรโดมฟาร์ม
เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ - ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู
ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
X X X
  Day2 โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว
X อาหาร อาหาร
  Day3 อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
24 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
133,000
161,000
133,000
120,000
107,000
25 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
133,000
161,000
133,000
120,000
107,000
28 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
133,000
161,000
133,000
120,000
107,000

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (281219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights (271219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 89,900

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com