ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY 9 DAYS (210919)
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY 9 DAYS (210919)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THH1-TK-TR-25MAY-21SEP19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
กรุงอิสตันบูล -  เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง Belly Dance – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นครใต้ดินไคมัคลี - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค
โบสถ์เซนต์บาร์บารา - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House
เมืองคัปปาโดเกีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่า - ล่องเรือบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)
X X X
  Day2 (ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง Belly Dance
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถ์เซนต์บาร์บารา - บา้นพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – ช้อปปิ้งแกรนด์บาซา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 กรุงอิสตันบูล- ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : (ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง Belly Dance
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถ์เซนต์บาร์บารา - บา้นพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – ช้อปปิ้งแกรนด์บาซา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : กรุงอิสตันบูล- ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY 9 DAYS (210919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9D6N (270919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com