ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน (311019)
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน (311019)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THB2-TK-TR-18JUL-31OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
X X X
  Day2 กรุงอิสตันบูล (บินภายใน) – กรุงเคย์เซอรี่ – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม– พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน - โรงงานพรม – โรงงานเพชร - หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองคัปปาโดเกีย – โรงงานเครื่องปั้นดินเผา – เมืองคอนย่า -คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย- เมืองคุซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองคุซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – ห้องสมุดเซลซุส - กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์ มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ– ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงอิสตันบูล (บินภายใน) – กรุงเคย์เซอรี่ – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม– พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน - โรงงานพรม – โรงงานเพชร - หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย – โรงงานเครื่องปั้นดินเผา – เมืองคอนย่า -คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย- เมืองคุซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองคุซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – ห้องสมุดเซลซุส - กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์ มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ– ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน (311019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9D6N (270919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com