ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 Days 5 Nights (311019)
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 Days 5 Nights (311019)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THB2-TK-TR-17-31OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK
กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ 
- ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -มัสยิดสีน้าเงิน 
- วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม -พระราชวังทอปกาปิ 
– สไปซ์มาร์เก็ต– เมืองชานัคคาเล่ 
– กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง - เมืองโบราณเอเฟซุส 
- เมืองคูซาดาสี  -โรงงานเครื่องหนัง– เมืองปามุคคาเล่ 
– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา 
- ระหว่างทางแวะถ่ายรูป - คาราวานสไลน์
- นครใต้ดิน Underground City –  ชิมไวน์ตูร์ลาซาน 
- ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance 
-คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม – ร้านเครื่องปั้นดินเผา 
– โรงงานเพชร – เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ– กรุงอิสตันบูล
X X X
  Day2 กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -มัสยิดสีน้าเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม -พระราชวังทอปกาปิ – สไปซ์มาร์เก็ต
X อาหาร อาหาร
  Day3 อิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ชานัคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส - เมืองคูซาดาสี -โรงงานเครื่องหนัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองคูซาดาสี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ระหว่างทางแวะถ่ายรูป - คาราวานสไลน์- นครใต้ดิน Underground City – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม – ร้านเครื่องปั้นดินเผา – โรงงานเพชร – เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – สนามบินเมืองเคย์เซอรี่ – สนามบินอิสตันบูล
อาหาร อาหาร X
  Day8 อิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ– กรุงอิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -มัสยิดสีน้าเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม -พระราชวังทอปกาปิ – สไปซ์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชานัคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส - เมืองคูซาดาสี -โรงงานเครื่องหนัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองคูซาดาสี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ระหว่างทางแวะถ่ายรูป - คาราวานสไลน์- นครใต้ดิน Underground City – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม – ร้านเครื่องปั้นดินเผา – โรงงานเพชร – เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – สนามบินเมืองเคย์เซอรี่ – สนามบินอิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : อิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 Days 5 Nights (311019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com