ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : TURKEY TROY 8 DAYS (121019)
ทัวร์ตุรกี : TURKEY TROY 8 DAYS (121019)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 36,900
รหัสทัวร์ THP6-TK-TR-4MAY-12OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 36,900-37,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
X X X
  Day2 ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
อาหาร อาหาร X
  Day7 นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : TURKEY TROY 8 DAYS (121019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9D6N (270919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com