ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 29,888
รหัสทัวร์ THP3-W5-TR-3MAY-17OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน W5
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ
สุสานอตาเติร์ก-ANKA SHOPPING MALL
สายการบิน : MAAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-30,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟียเมืองชานัคคาเล่
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-ANKA SHOPPING MALL
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เมืองอังการ่า-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
  Day9 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟียเมืองชานัคคาเล่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-ANKA SHOPPING MALL
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองอังการ่า-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : UNSEEN TURKEY 8 DAYS (181019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com