ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : TKIST01 ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน (3110
ทัวร์ตุรกี : TKIST01 ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน (3110
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THT18-TK-TR-12MAY-31OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน-เมืองบูร์ซา
Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี
เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินชาดัค
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ
ระบำหน้าท้อง-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-33,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู
X X X
  Day2 เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ– ฮัปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี- เมืองปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลสิ -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ– ฮัปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี- เมืองปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลสิ -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : TKIST01 ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน (3110
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9D6N (270919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com