ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน (301019)
ทัวร์ตุรกี : TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน (301019)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 31,999
รหัสทัวร์ THB12-TK-TR-5JUN-30OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
ชมระบำหน้าท้องตรุกี-นครใต้ดินไคมัคลึ
เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
กรุงอังการา-กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปี
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-35,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองคูซาดาซี– เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาเล่) – เมืองเฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 นครใต้ดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – กรุงอังการา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
  Day9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองคูซาดาซี– เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาเล่) – เมืองเฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : นครใต้ดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – กรุงอังการา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน (301019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9D6N (270919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com