ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : QE3IST-TK002 Belly Dance And Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน (221219)
ทัวร์ตุรกี : QE3IST-TK002 Belly Dance And Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน (221219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THB15-TK-TR-1SEP-22DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TK
อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า– คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง– คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา– ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส– คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี– เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล– เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล
X X X
  Day2 อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
X อาหาร อาหาร
  Day3 อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปามุคคาเล – คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 คูซาดาสึ– เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์– อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปามุคคาเล – คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : คูซาดาสึ– เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์– อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : QE3IST-TK002 Belly Dance And Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน (221219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (231219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,555
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com