ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : IST14 TURKEY FOREVER 9D6N (311219)
ทัวร์ตุรกี : IST14 TURKEY FOREVER 9D6N (311219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 32,900
รหัสทัวร์ THG15-TK-TR-5OCT-31DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่
– นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี –ร้านเครื่องหนัง
-ปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
- คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง 
-นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ 
– โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
– พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
- BLUE MOSQUE –วิหารฮาเจียโซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน 
– สไปซ์ มาเก็ต

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่– นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี –ร้านเครื่องหนัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 BLUE MOSQUE –วิหารฮาเจียโซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล
อาหาร อาหาร X
  Day9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่– นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี –ร้านเครื่องหนัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : BLUE MOSQUE –วิหารฮาเจียโซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : IST14 TURKEY FOREVER 9D6N (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (231219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,555
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com