ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THG15-W5-TR-11OCT-26DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน W5
อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก  – คัปปาโดเกีย –  ระบำ Belly Dance 
-นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่– โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ 
– คอนย่า –  ปามุคคาเล่- ปราสาทปุยฝ้าย
– เมืองโบราณเฮียราโพลิส –เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
- ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี- ม้าไม้เมืองทรอย 
– นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
-อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
-Blue Mosque –วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน 
– สไปซ์ มาเก็ต


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance
X อาหาร อาหาร
  Day3 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่– โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี- ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 Blue Mosque –วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน
อาหาร X X
  Day9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่– โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี- ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : Blue Mosque –วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9D6N (270919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com