ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THG15-PS-TR-10OCT-31DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน PS
อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์ เกอราเม่
โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ -ระบำ Belly Dance 
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
อะโครโปลิส-ชานัคคาเล่- อิสตันบูล
Blue Mosque –วิหารฮาเจีย โซเฟีย
ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า
X X X
  Day2 อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์ เกอราเม่– โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ -ระบำ Belly Dance
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี– ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อิสตันบูล – Blue Mosque –วิหารฮาเจีย โซเฟีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์ เกอราเม่– โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ -ระบำ Belly Dance
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี– ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อิสตันบูล – Blue Mosque –วิหารฮาเจีย โซเฟีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
12 - 19 ธ.ค. 62
28,999
36,999
28,999
28,999
28,999
26 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
36,999
44,999
36,999
36,999
36,999
31 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63
34,999
42,999
34,999
34,999
34,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (231219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,555
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com