ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 29,900
รหัสทัวร์ THG15-TK-TR-10AUG-19OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล-บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม
เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านเครื่องหนัง
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า
หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
เมืองอังการ่า – พระราชวังโดลมาบาห์เช-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน 
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,900-31,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซาร์
X X อาหาร
  Day2 บูรซ่าร์– สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี– เมืองโบราณเอฟฟิซุส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย –ระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 Blue Mosque–วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สนามบินอิสตัลบูล
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซาร์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บูรซ่าร์– สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี– เมืองโบราณเอฟฟิซุส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย –ระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : Blue Mosque–วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สนามบินอิสตัลบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com