ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : GQ3SAW-EK004 TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน (021219)
ทัวร์ตุรกี : GQ3SAW-EK004 TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน (021219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 30,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-TR-22JUL-2DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
ดูไบ – อังการ่า- คัปปาโดเกีย 
– โชว์ระบำหน้าท้อง– คอนย่า 
– นครใต้ดิน – ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย 
– เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
– เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล 
– ม้าไม้จำลองแห่งทรอย-อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม 
– สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ 
- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์
-พระราชวังโดลมาบาเช
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ – อังการ่า
X X อาหาร
  Day3 อังการ่า - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 คูซาดาสึ– เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – อังการ่า
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อังการ่า - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คูซาดาสึ– เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : GQ3SAW-EK004 TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน (021219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9D6N (270919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com