ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-W5001 TURKEY BE HAPPY ตุรกี 10 วัน 7 คืน (261219)
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-W5001 TURKEY BE HAPPY ตุรกี 10 วัน 7 คืน (261219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 32,900
รหัสทัวร์ THB15-W5-TR-15AUG-26DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน W5
เตหะราน – อิสตัลบูล– ฮิปโปโดม 
– สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
– ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ 
– อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 
- เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ชานัคคาเล
– ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม 
– วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส 
บ้านพระแม่มารี – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ปามุคคาเล่
– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
– คอนย่า– นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา 
– คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
– พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อังการ่า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 เตหะราน – อิสตัลบูล– ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
X อาหาร อาหาร
  Day3 พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ชานัค คาเล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อังการ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 อังการ่า – สนามบิน – เตหะราน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เตหะราน – อิสตัลบูล– ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ชานัค คาเล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อังการ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : อังการ่า – สนามบิน – เตหะราน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-W5001 TURKEY BE HAPPY ตุรกี 10 วัน 7 คืน (261219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST03 TURKEY FANTASTIC 9D6N (270919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-PP9D-W5 POPULAR TURKEY 9 DAYS (171019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com