ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-TK004 AWESOME TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS (231219)
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-TK004 AWESOME TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS (231219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 36,999
รหัสทัวร์ THB15-TK-TR-19JUL-23DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม 
– สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน 
– แกรนด์ บาซ่าร์– เพอร์กามัม
– วิหารอะโครโปลิส – อิชเมียร์
– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี 
– โรงงานเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่
– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
– คอนย่า– พิพิธภัณฑ์เมฟลานา 
– นครใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง – คัปปาโดเดีย
-Optional บอลลูน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
– โรงงานทอพรม - พระราชวังโดลบามาเช 
– สไปซ์มาร์เก็ต – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – แกรนด์ บาซ่าร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 อิสตันบูล – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – อิชเมียร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อิชเมียร์ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – นครใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง – คัปปาโดเดีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 Optional บอลลูน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงงานทอพรม – สนามบิน – อิสตันบูล
อาหาร อาหาร X
  Day8 อิสตันบูล - พระราชวังโดลบามาเช – สไปซ์มาร์เก็ต – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – แกรนด์ บาซ่าร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อิสตันบูล – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – อิชเมียร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อิชเมียร์ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – นครใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง – คัปปาโดเดีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : Optional บอลลูน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงงานทอพรม – สนามบิน – อิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : อิสตันบูล - พระราชวังโดลบามาเช – สไปซ์มาร์เก็ต – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-TK004 AWESOME TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS (231219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (231219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,555
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com