ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-SQ001 ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน (311219)
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-SQ001 ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน (311219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 34,900
รหัสทัวร์ THB15-SQ-TR-16JUL-31DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน SQ
สิงคโปร์ – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช 
- ชานัคคาเล– ม้าไม้จำลองแห่งทรอย 
– เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส 
– คูซาดาสึ- บ้านของพระแม่มารี
– ทุ่งลาเวนเดอร์– ปามุคคาเล 
- เมืองโบราณเฮียราโพลิส– คอนย่า 
– นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา 
- คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการ่า
– ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
-สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
– อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 สิงคโปร์ – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชานัคคาเล
X อาหาร อาหาร
  Day3 ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ- บ้านของพระแม่มารี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 คูซาดาสึ– ทุ่งลาเวนเดอร์– ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 อังการ่า - อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 อิสตันบูล - สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สิงคโปร์ – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชานัคคาเล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ- บ้านของพระแม่มารี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คูซาดาสึ– ทุ่งลาเวนเดอร์– ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปามุคคาเล่ – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อังการ่า - อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : อิสตันบูล - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : GQ3IST-SQ001 ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (231219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,555
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com