ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : GQ3ADB-TK002 WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHTS (111219)
ทัวร์ตุรกี : GQ3ADB-TK002 WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHTS (111219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 35,888
รหัสทัวร์ THB15-TK-TR-22JUL-11DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี 
– เอเฟซุส – คูซาดาซึ– ปามุคคาเล 
– เฮียราโพลิส– คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา 
– คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
– นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
-ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย 
– สไปซ์มาเก็ต 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ
X อาหาร อาหาร
  Day3 คูซาดาซึ– ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
อาหาร อาหาร X
  Day6 ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : คูซาดาซึ– ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : GQ3ADB-TK002 WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHTS (111219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (231219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,555
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com