ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 38,850
รหัสทัวร์ THS13-TK-TR-5-23DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาห์เช่-บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน
คูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์
เมืองคัปปาโดเจีย-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์ท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 38,850-45,890 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ-อิสตันบูล
X X X
  Day2 ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาหเ์ช่
X อาหาร อาหาร
  Day3 บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
อาหาร อาหาร X
  Day9 อิสตันบูล-กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ-อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาหเ์ช่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : อิสตันบูล-กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน (231219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,850
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST05 TURKEY SUPREME 8D6N (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com