ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY CLASSIC 10 วัน 7 คืน (011219)
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY CLASSIC 10 วัน 7 คืน (011219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 46,500
รหัสทัวร์ THS13-TK-TR-3MAY-1DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-หมู่บ้านบาลัช
อะดิยามา-เนมรุต-สะพานเซเวอรัน
เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ 
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต – มาลัตยา
ไคซีรี่-คัปปาโดเจีย-นครใต้ดิน-หมูบ้านอวานอส
คัปปาโดเกีย-เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล่ 
เมืองคูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน- โรงงานเครื่องหนัง
เมืองเอฟฟิซุส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
สไปซ์มาร์เกต – จตุรัสทักซิม
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 46,500 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – อิสตันบูล
X X X
  Day2 อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-หมู่บ้านบาลัช
X อาหาร อาหาร
  Day3 อะดิยามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต – มาลัตยา –ไคซีรี่ - คัปปาโดเจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นครใต้ดิน-หมู่บ้านอวานอส-คัปปาโดเกีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองคูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน- โรงงานเครื่องหนัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เมืองเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – สไปซ์มาร์เกต – จตุรัสทักซิม - สนามบินอิสตันบูล
อาหาร อาหาร X
  Day10 อิสตันบูล - กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-หมู่บ้านบาลัช
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อะดิยามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต – มาลัตยา –ไคซีรี่ - คัปปาโดเจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นครใต้ดิน-หมู่บ้านอวานอส-คัปปาโดเกีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองคูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน- โรงงานเครื่องหนัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – สไปซ์มาร์เกต – จตุรัสทักซิม - สนามบินอิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : อิสตันบูล - กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : AMAZING TURKEY CLASSIC 10 วัน 7 คืน (011219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (231219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,555
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com