ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZKIX10 โอซาก้า เกียวโต นารา 5D3N (เลสโก โอซาก้าชวนชื่นรื่นรมณ์) (260919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZKIX10 โอซาก้า เกียวโต นารา 5D3N (เลสโก โอซาก้าชวนชื่นรื่นรมณ์) (260919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ THZ1-XJ-JP-11JUL-26SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี
ชินไซบาชิ -อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย -โอซาก้า – เกียวโต
อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ
โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
X X X
  Day3 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  Day4 โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ– โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ– โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZKIX10 โอซาก้า เกียวโต นารา 5D3N (เลสโก โอซาก้าชวนชื่นรื่นรมณ์) (260919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com