ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 6D4N (เลสโก พุดสามสี) (231119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 6D4N (เลสโก พุดสามสี) (231119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THZ1-XJ-JP-5OCT-23NOV19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ
ฮอกไกโด - อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน-โอตารุ
คลองโอตารุ  - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
ดิวตี้ฟรี-โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ
ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย
พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 ฮอกไกโด - อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน
X อาหาร X
  Day3 โอตารุ- คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โนโบริเบทสึ- หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อาหาร อาหาร X
  Day5 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
อาหาร X X
  Day6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฮอกไกโด - อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : โอตารุ- คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โนโบริเบทสึ- หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
19 - 24 ต.ค. 62
32,999
40,999
32,999
-
-
26 - 31 ต.ค. 62
31,999
39,999
31,999
-
-
29 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62
30,999
38,999
30,999
-
-
30 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62
30,999
38,999
30,999
-
-
31 ต.ค. 62 - 05 พ.ย. 62
30,999
38,999
30,999
-
-
01 - 06 พ.ย. 62
27,999
35,999
27,999
-
-
05 - 10 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
06 - 11 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
07 - 12 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
08 - 13 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
12 - 17 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
13 - 18 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
14 - 19 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
15 - 20 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
19 - 24 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
20 - 25 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
21 - 26 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
22 - 27 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-
23 - 28 พ.ย. 62
29,999
37,999
29,999
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 6D4N (เลสโก พุดสามสี) (231119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : CHUBU CHUBU JAPAN 4D3N (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,500
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com