ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ150 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ (010320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ150 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ (010320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 19,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-JP-25JAN-1MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก้
ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ
เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท
พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
X X X
  Day2 สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก้ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองสึคุบะ
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
อาหาร X X
  Day5 สนามบินดอนเมือง
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก้ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองสึคุบะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
25 - 29 ม.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
26 - 30 ม.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
27 - 31 ม.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
29 - 02 ม.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
01 - 05 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
02 - 06 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
03 - 07 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
04 - 08 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
05 - 09 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
06 - 10 ก.พ. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
07 - 11 ก.พ. 63
25,888
33,788
25,888
-
-
08 - 12 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
09 - 13 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
10 - 14 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
11 - 15 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
12 - 16 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
13 - 17 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
14 - 18 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
15 - 19 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
16 - 20 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
17 - 21 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
18 - 22 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
19 - 23 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
20 - 24 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
21 - 25 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
22 - 26 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
23 - 27 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
24 - 28 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
25 - 29 ก.พ. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
01 - 05 มี.ค. 63
19,888
27,788
19,888
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ150 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ (010320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com