ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ122 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ พาออกเดท (311219)
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ122 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ พาออกเดท (311219)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น กิฟุ
ราคาเริ่มต้น 25,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-JP-25NOV-31DEC19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ
อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ
ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ
นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่
อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski
หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส
อิออน มอลล์-เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-42,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดัง อิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ
X อาหาร X
  Day3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ- ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า ) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์
อาหาร X X
  Day5 เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้– ดิวตี้ฟรี- ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
อาหาร X อาหาร
  Day6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดัง อิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ- ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า ) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้– ดิวตี้ฟรี- ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ122 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ พาออกเดท (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : CHUBU CHUBU JAPAN 4D3N (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,500
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com