ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : UNSEEN NIKKO 6 วัน 3 คืน (071119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : UNSEEN NIKKO 6 วัน 3 คืน (071119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 44,900
รหัสทัวร์ THM10-TG-JP-24OCT-7NOV19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
ฮิตาชิซีไซด์พาร์ค – นิกโก้- ศาลเจ้าโทโชกุ- น้ำตกเคง่อน 
– นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
(ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)-หมู่บ้านคาวาโกเอะ 
– วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งโอไดบะ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิซีไซด์พาร์ค – นิกโก้- ศาลเจ้าโทโชกุ
X อาหาร อาหาร
  Day3 น้ำตกเคง่อน – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)
อาหาร X X
  Day5 หมู่บ้านคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งโอไดบะ
อาหาร อาหาร X
  Day6 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิซีไซด์พาร์ค – นิกโก้- ศาลเจ้าโทโชกุ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : น้ำตกเคง่อน – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ– ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : หมู่บ้านคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งโอไดบะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : UNSEEN NIKKO 6 วัน 3 คืน (071119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com