ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SPJ06 TOKYO TAKAYAMA OSAKA PREMIUM PLUS 6D4N (240420)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SPJ06 TOKYO TAKAYAMA OSAKA PREMIUM PLUS 6D4N (240420)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 49,990
รหัสทัวร์ THS21-TG-JP-17-24APR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ
ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี
กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
ชินจูกุ-เมืองยามานาชิ – เทศกาลชิบะซากุระ + ฟรีสวมชุดยูกาตะ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
เมืองมัตสึโมะโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ
เมืองทาคายามะ - ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ
สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ำซาไก
ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองโอซาก้า
Duty Free - ห้างโดทง พล่าซ่า (ตึกซูโม่)
ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้าสุมิโยชิ - สะพานแดง
หมู่บ้านอเมริกัน - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ตลาดคุโรมง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
X X X
  Day2 สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - ชินจูกุ
X X X
  Day3 เมืองยามานาชิ – เทศกาลชิบะซากุระ + ฟรีสวมชุดยูกาตะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เมืองมัตสึโมะโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ - แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองทาคายามะ - ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ - สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ำซาไก - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - โอซาก้า
อาหาร อาหาร X
  Day5 เมืองโอซาก้า - Duty Free - ห้างโดทง พล่าซ่า (ตึกซูโม่) - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - สะพานแดง - หมู่บ้านอเมริกัน
อาหาร X X
  Day6 ตลาดคุโรมง – สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - ชินจูกุ
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองยามานาชิ – เทศกาลชิบะซากุระ + ฟรีสวมชุดยูกาตะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เมืองมัตสึโมะโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ - แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองทาคายามะ - ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ - สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ำซาไก - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - โอซาก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองโอซาก้า - Duty Free - ห้างโดทง พล่าซ่า (ตึกซูโม่) - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - สะพานแดง - หมู่บ้านอเมริกัน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : ตลาดคุโรมง – สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SPJ06 TOKYO TAKAYAMA OSAKA PREMIUM PLUS 6D4N (240420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com