ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SL02 FUKUOKA BEPPU KUMAMOTO 5D3N ซุปตาร์ วันหวานหวาน (280919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SL02 FUKUOKA BEPPU KUMAMOTO 5D3N ซุปตาร์ วันหวานหวาน (280919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THT18-SL-JP-27JUN-28SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
ศาลเจ้าดาไซฟุ– เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า ยูเมะ ทาวน์ – ออนเซ็น- เมืองคุมาโมโต้ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
ภูเขาไฟอะโสะ (จากจุดชมวิว)– ดิวตี้ฟรี– คะแนลซิตี้ - อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองฟุกุโอกะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ– เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า ยูเมะ ทาวน์– ออนเซ็น
X อาหาร X
  Day3 เมืองคุมาโมโต้ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ– ภูเขาไฟอะโสะ (จากจุดชมวิว)– ดิวตี้ฟรี– คะแนลซิตี้
อาหาร X X
  Day4 อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองฟุกุโอกะ
อาหาร X X
  Day5 สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ– เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า ยูเมะ ทาวน์– ออนเซ็น
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองคุมาโมโต้ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ– ภูเขาไฟอะโสะ (จากจุดชมวิว)– ดิวตี้ฟรี– คะแนลซิตี้
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองฟุกุโอกะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SL02 FUKUOKA BEPPU KUMAMOTO 5D3N ซุปตาร์ วันหวานหวาน (280919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com