ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP74-SL PRO FUKUOKA CHUKOKU 5 วัน 3 คืน (280320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP74-SL PRO FUKUOKA CHUKOKU 5 วัน 3 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THJ6-SL-JP-3JAN-28MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ
ศาลเจ้า Motonosumi Inari
อิออน มอลล์-สะพานคินไตเคียว
เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)
Atomic Bomb Dome
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ
ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน
คาแนลซิตี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์
อาหาร X X
  Day3 สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
อาหาร อาหาร X
  Day4 ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
03 - 07 ม.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
04 - 08 ม.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
07 - 11 ม.ค. 63
19,999
27,899
19,999
-
-
08 - 12 ม.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
09 - 13 ม.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
10 - 14 ม.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
11 - 15 ม.ค. 63
19,999
27,899
19,999
-
-
14 - 18 ม.ค. 63
19,999
27,899
19,999
-
-
15 - 19 ม.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
16 - 20 ม.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
17 - 21 ม.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
18 - 22 ม.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
21 - 25 ม.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
22 - 26 ม.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
23 - 27 ม.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
24 - 28 ม.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
25 - 29 ม.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
01 - 05 ก.พ. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
04 - 08 ก.พ. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
05 - 09 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
06 - 10 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
07 - 11 ก.พ. 63
25,999
33,899
25,999
-
-
08 - 12 ก.พ. 63
26,999
34,899
26,999
-
-
11 - 15 ก.พ. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
12 - 16 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
13 - 17 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
14 - 18 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
15 - 19 ก.พ. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
18 - 22 ก.พ. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
19 - 23 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
20 - 24 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
21 - 25 ก.พ. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
22 - 26 ก.พ. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
25 - 29 ก.พ. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
03 - 07 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
04 - 08 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
05 - 09 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
06 - 10 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
07 - 11 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
10 - 14 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
11 - 15 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
12 - 16 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
13 - 17 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
14 - 18 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
17 - 21 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
18 - 22 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
19 - 23 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
20 - 24 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
21 - 25 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
24 - 28 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
25 - 29 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
26 - 30 มี.ค. 63
20,999
28,899
20,999
-
-
27 - 31 มี.ค. 63
21,999
29,899
21,999
-
-
28 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63
20,999
28,899
20,999
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP74-SL PRO FUKUOKA CHUKOKU 5 วัน 3 คืน (280320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com