ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT12 TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย! 4D3N (280919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT12 TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย! 4D3N (280919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น กิฟุ
ราคาเริ่มต้น 16,999
รหัสทัวร์ THG15-XJ-JP-6JUN-28SEP19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
โตเกียว – วัดอาซากุสะ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park
หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ-วัดนาริตะ
อิออน มอลล์ นาริตะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-20,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว(นาริตะ) –วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไมอั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
X X อาหาร
  Day2 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park– หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ– นาริตะ
อาหาร อาหาร X
  Day3 อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร X X
  Day4 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว(นาริตะ) –วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไมอั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park– หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ– นาริตะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT12 TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย! 4D3N (280919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com